Spoczywa na nas odpowiedzialność za dostarczenie towarów spełniających prawa konsumenckie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących spełniania przez nas spoczywających na nas zobowiązań prawnych skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 22 104 42 91 lub mailowo pod adresem [email protected].

Prawo do anulowania:

Masz prawo do anulowania zamówienia (umowy) w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania upłynie po 14 dniach od daty wejścia w fizyczne posiadanie towaru przez Ciebie lub wskazaną stronę trzecią niebędącą przewoźnikiem.

Aby skorzystać ze swojego prawa do anulowania, musisz poinformować nas o swojej decyzji dotyczącej anulowania tej umowy za pośrednictwem wyraźnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem). Nasze dane kontaktowe:

PCSpecialist B.V.
Trompenburgstraat 4
6412 ZH
Heerlen
Holandia

Tel.: 22 104 42 91
E-mail: [email protected]


Po zalogowaniu do swojego konta klienta możesz skorzystać z naszego formularza anulowania RMA, ale nie jest to wymagane. Jeśli korzystasz z tej opcji, niezwłocznie wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem odbioru anulowania.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy przesłać oświadczenie o skorzystaniu z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Skutki anulowania:

Jeśli anulujesz zamówienie (umowę), zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w ty koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innego niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). Dostawa usług (a mianowicie usługa przyspieszonego trybu / priorytetowej budowy, jeśli została zamówiona) nie zostanie zwrócona po wysłaniu towarów, ponieważ umowa o świadczenie tych usług zostanie w pełni zrealizowana w okresie anulowania.

Od zwracanych kosztów możemy odliczyć utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli jest ona wynikiem niewymaganej obsługi z Twojej strony.

Zwrotu kosztów dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zwrócisz nam dostarczone towary lub (jeśli wypada wcześniej) 14 dni po dniu, w którym dostarczysz dowód zwrotu towarów, bądź też, jeśli nie dostarczono żadnych towarów, 14 dni po dniu, w którym otrzymaliśmy informację o Twojej decyzji dotyczącej anulowania tej umowy.

Dokonamy zwrotu kosztów za pomocą tej samej metody płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na inną; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku zwrotu kosztów. Możemy wstrzymać zwrot kosztów do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu odesłania przez Ciebie towaru, w zależności, co wypadnie wcześniej.

Jeśli dostarczyliśmy towary do Polska, możemy je odebrać, jednak w takim wypadku poniesiesz bezpośrednie koszty usługi zwrotu towarów. Koszty odbioru z większości obszarów Polska wynoszą 264 zł.

W razie problemów

Wiele problemów można rozwiązać w sposób nieformalny. W pierwszej kolejności skontaktuj się z naszym zespołem obsługi, wysyłając e-mail na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer 22 104 42 91.

Jeśli wiesz, kto rozmawiał z Tobą poprzednio, możesz poprosić o ponowny kontakt z tą osobą.

Zawsze możesz też poprosić o rozmowę z menedżerem, który w każdym przypadku postara się rozwiązać problem czy i wyjaśnić jakąkolwiek inną kwestię.

Składanie formalnej reklamacji

Jeśli Twoje oczekiwania nie zostaną spełnione, możesz złożyć formalną reklamację. Musisz przesłać reklamację na trwałym nośniku, takim jak list, za pośrednictwem poczty. Nasze dane kontaktowe to:

PCSpecialist B.V.
Trompenburgstraat 4
6412 ZH
Heerlen
Limburg
Holandia

Telefon: 22 104 42 91
Adres e-mail: [email protected]


Jeśli chcesz złożyć reklamację za pomocą poczty e-mail, zaznacz to wpisując w temacie FORMALNA REKLAMACJA, abyśmy mogli nadać Twojej wiadomości właścicyw priorytet.

Kiedy otrzymamy Twoją reklamację, potwierdzimy to, wysyłając e-mail na konto zarejestrowane w naszej witrynie, a zadanie zostanie przydzielone menedżerowi ds. reklamacji.

Rozpatrzymy reklamację i postaramy się odpowiedzieć w ciągu 7 dni roboczych, jednak w niektórych okolicznościach może to być informacja, a nie ostateczna odpowiedź.

Ostateczna odpowiedź będzie zawierać podsumowanie problemu, określenie naszej odpowiedzialności prawnej i kroki, które już podjęliśmy/zaproponowaliśmy, a także – w stosownych przypadkach – naszą propozycję wyjaśnienia problemu.

Jak anulować

Jeśli chcesz anulować zamówienie (umowę), najszybszym sposobem jest zalogowanie się do konta klienta i wypełnienie naszego formularza anulowania RMA, jednak nie jest to wymagane. Aby anulować umowę, możesz też skorzystać z poniższego wzoru formularza anulowania:


Ja/My [*] niniejszym oświadczam/oświadczamy, że anuluję/anulujemy umowę sprzedaży następujących towarów [*] / świadczenia następujących usług [*],

zamówionych dnia: [*] / otrzymanych dnia [*],

Nazwisko konsumenta / Nazwiska konsumentów

Adres konsumenta/konsumentów

Data: 16-06-2024

[*] Niepotrzebne skreślić