„Firma” oznacza PCSpecialist B.V. z działalnością zarejestrowaną w Holandia pod numerem KVK 81373643.

„WEEE” odnosi się do dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie prawodawstwa Unii Europejskiej. Każde przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niezależnie od sprzedaży, musi stosować się do przepisów dyrektywy WEEE. Celem niniejszej strony jest poinformowanie klientów o obowiązkach firmy wynikających z dyrektywy WEEE i oraz wyjaśnienie, w jaki sposób można zwrócić zużyty sprzęt do firmy.


Ograniczenie do minimum utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako nieposortowanych odpadów komunalnych:


Zgodnie z rozporządzeniem nr 33 dyrektywy WEEE, firma jest zobowiązana zminimalizować pozbywanie się WEEE jako nieposortowanych odpadów komunalnych oraz by osiągnąć wysoki poziom zbiórki WEEE w celu jego przetwarzania, odzysku oraz przyjaznego dla środowiska likwidowania zużytego sprzętu. Firma jest sklasyfikowana jako dystrybutor i producent zgodnie z dyrektywą WEEE. W związku z powyższym firma bierze udział w następujących programach:

  • System zgodności WEEE (nr rejestracyjny zatwierdzony przez brytyjską Agencję Ochrony Środowiska: WEE/KA0005ZR):

    • Firma jest członkiem systemu zgodności WSEE WASTECARE COMPLIANCE i przedstawia dane wyszczególniające ilości EEE wprowadzanego do obrotu do Agencji Ochrony Środowiska. Rejestracja w tym programie przewiduje również zbiórkę WEEE od klientów biznesowych za niewielką opłatą transportową. WASTECARE COMPLIANCE zapewnia, że zebrany przez nas sprzęt przewożony jest do certyfikowanego zakładu przetwarzania odpadów (AATF).
  • System zgodności baterii (nr rejestracyjny zatwierdzony przez brytyjską Agencję Ochrony Środowiska: BPRN04285):

    • Firma jest członkiem systemu zgodności baterii WASTECARE COMPLIANCE i przedstawia dane wyszczególniające ilości baterii wprowadzanych do obrotu do Agencji Ochrony Środowiska. Rejestracja w tym programie przewiduje również zbiórkę baterii od klientów biznesowych za niewielką opłatą transportową. WASTECARE COMPLIANCE zapewnia, że zebrane przez nas baterie przewożone są do certyfikowanego zakładu przetwarzania odpadów (AATF).


Dostępne systemy zbiórki:

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zadzwoń do nas pod numer 22 104 42 91, aby zorganizować odbiór (możliwy wyłącznie z siedziby Twojej firmy). Należy również dostarczyć nam dowód zakupu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od firmy.

Jako dystrybutor, firma oferuje program wymiany zużytego sprzętu na nowy w stosunku 1:1. Jeśli chcesz pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zadzwoń do nas na numer 22 104 42 91, aby zorganizować odbiór z Twojej siedziby.


Potencjalny wpływ WEEE na środowisko i ludzkie zdrowie:

Dlaczego Unia Europejska wdrożyła dyrektywę WEEE? Ponad 75% zużytego sprzętu elektrycznego trafia na wysypiska śmieci, gdzie ołów i inne toksyczne substancje występujące w komponentach sprzętu mogą powodować zanieczyszczenie wody i gleby. Zanieczyszczenie tymi substancjami może wywierać bardzo szkodliwy wpływ na siedliska przyrodnicze, dziką przyrodę oraz ludzkie zdrowie.
Obecność toksyn w pobliżu zaludnionych obszarów może być przyczyną problemów zdrowotnych wśród lokalnych społeczności, w wyniku zanieczyszczenia wody i gleby.

Wszystkie komponenty sprzętu EEE wprowadzane do obrotu w UE muszą być oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci. Wszystkie komponenty sprzętu EEE, integrowane ze sprzętem produkowanym przez naszą firmę, są opatrzone tym logo, poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy jest to niemożliwe ze względu na rozmiar produktu. W takim wypadku symbol przekreślonego pojemnika na śmieci musi widnieć:

  • na opakowaniu;
  • na instrukcji obsługi;
  • na gwarancji;

Symbole wyglądają następująco:

Ten symbol powinien być umieszczony na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wyprodukowanym po 13 sierpnia 2005 r. lub na jego opakowaniu. Użyj wyszukiwarki punktów zbiórki, aby znaleźć miejsce, gdzie można go poddać procesowi recyklingu.
Ten symbol recyklingu przypomina powyższy bez paska pod przekreślonym pojemnikiem na śmieci. Symbol ten będzie wykorzystywany do wspierania dyrektywy bateryjnej, która stała się częścią prawa w 2008 roku.