Żadne z odniesień zamieszczonych w niniejszej witrynie do jakiegokolwiek komercyjnego produktu, procesu lub usługi poprzez nazwę handlową, znak firmowy, producenta lub w jakikolwiek inny sposób niekoniecznie stanowią lub oznaczają poparcie, akceptację bądź rekomendację powyższych przez PCSpecialist B.V.. Występowanie na naszej witrynie hiperłączy do zewnętrznych stron internetowych nie oznacza akceptacji przez nasz serwis informacji, produktów bądź usług przedstawianych na tych stronach. Wszelkie odnośniki podawane są w celu realizacji misji naszej firmy. Poinformuj nas o istnieniu wszelkich łączy zewnętrznych, które uznasz za niewłaściwe lub zasugeruj nam, jakie inne łącza do stron internetowych powinniśmy uwzględnić.


Wyłączenie odpowiedzialności:

W odniesieniu do zawartości niniejszej witryny, firma PCSpecialist B.V. ani żaden z jej pracowników, nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji zbywalności lub przydatności do określonego celu, ani przyjmują żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność, kompletność oraz przydatność informacji lub procesów wspomnianych na niniejszych stronach ani nie oświadczają, że ich wykorzystanie nie nie naruszałoby prywatnych praw.


Uwaga:

Korzystanie z niniejszej strony internetowej może być monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. Wszelkie próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do niniejszego systemu są zabronione i podlegają sankcjom karnym i cywilnym na mocy prawa angielskiego.

Odniesienia z niniejszej witryny lub strony jakiegokolwiek innego produktu, usługi bądź informacji nie stanowią poparcia ani rekomendacji ze strony PCSpecialist B.V. ani któregokolwiek z jej pracowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na zewnętrznych stronach internetowych do których prowadzą linki zamieszczone na naszej witrynie.