WPROWADZENIE

PCSpecialist B.V. jest zaangażowana w poprawianie naszych praktyk w zakresie zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi. Jako część branży produkcyjnej technologii informatycznych, uznajemy naszą odpowiedzialność za przyjęcie zdecydowanego podejścia do niewolnictwa i handlu ludźmi. To nasze pierwsze oświadczenie na temat współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi po wprowadzeniu ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z art. 54(1) ustawy Modern Slavery Act 2015 i stanowi nasze oświadczenie o niewolnictwie i handlu ludźmi za rok podatkowy kończący się 31 sierpnia 2020 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PCSpecialist B.V. jest producentem i sprzedawcą tworzonych na zamówienie komputerów stacjonarnych i laptopów w branży technologicznej. Za pośrednictwem naszej strony internetowej dostarczamy produkty do większości krajów europejskich, a także w całej Wielkiej Brytanii. Mamy roczny obrót w wysokości 579 853 993,00 zł.

NASZA FIRMA

Nasza firma działa wyłącznie w Wielkiej Brytanii i zatrudnia ponad 220 pracowników. Około 142 z nich to pracownicy produkcji i magazynu, pozostali zatrudnieni są w administracji i obsłudze klienta.

NASZE ŁAŃCUCHY DOSTAW

Nasze łańcuchy dostaw obejmują – Intel, Asus i Corsair.

Nasze komponenty pozyskujemy z całego świata, w tym z Dalekiego Wschodu i z różnych części Europy. Mając to na uwadze stajemy przed wyzwaniem, jakim jest współpraca z poszczególnymi krajami o różnych środowiskach prawnych, etycznych i kulturowych. Dlatego podczas nawiązywania nowych relacji biznesowych postępujemy zgodnie z ustrukturyzowanym procesem dla możliwie najlepszych efektów i ponownie oceniamy już istniejące relacje, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić zgodność po obu stronach relacji.

NASZA POLITYKA DOTYCZĄCA NIEWOLI I HANDLU LUDŹMI

Dążymy do tego, aby w naszych łańcuchach dostaw ani w żadnej innej części naszej działalności nie występowało współczesne niewolnictwo lub handel ludźmi. Nasza polityka przeciwdziałania niewolnictwu odzwierciedla nasze zobowiązanie do etycznego i uczciwego postępowania we wszystkich naszych relacjach biznesowych oraz do wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów i mechanizmów kontroli, aby mieć pewność, że niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w naszych łańcuchach dostaw.

PROCESY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI WOBEC NIEWOLI I HANDLU LUDŹMI

W ramach naszej inicjatywy identyfikowania i ograniczania ryzyka przeprowadzamy kontrolę każdej nowej potencjalnej relacji biznesowej. Posiadamy systemy do:

 • Identyfikacji i oceny potencjalnych obszarów ryzyka w naszych łańcuchach dostaw.
 • Zmniejszania ryzyka niewolnictwa i handlu ludźmi w naszych łańcuchach dostaw.
 • Monitorowania potencjalnych obszarów ryzyka w naszych łańcuchach dostaw.
 • Chroń sygnalistów.

PRZESTRZEGANIE PRZEZ DOSTAWCÓW NASZYCH WARTOŚCI I ZASAD ETYKI

Nie tolerujemy niewolnictwa i handlu ludźmi. Aby mieć pewność, że wszyscy w naszym łańcuchu dostaw i kontrahenci przestrzegają naszych wartości, wprowadziliśmy program zgodności.

Posiadamy dedykowany zespół ds. zgodności, który składa się z następujących działów:

 • Kwestie prawne
 • Audyt i zgodność
 • Zasoby ludzkie
 • Dostarczanie
 • Dział sprzedaży

TRENING

Aby zapewnić wysoki poziom zrozumienia zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi w naszych łańcuchach dostaw i naszej działalności, szkolimy naszych pracowników.

NASZA SKUTECZNOŚĆ W ZWALCZANIU NIEWOLNICTWA I HANDLU LUDŹMI

Używamy następujących kluczowych wskaźników wydajności (ang. key performance indicators – KPIs), aby zmierzyć, na ile skutecznie udało nam się zapewnić, że niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w żadnej części naszego biznesu lub łańcucha dostaw:

 • Kwestionariusz zgodności dla wszystkich nowych relacji biznesowych
 • Dwuletnie aktualizacje dla wszystkich istniejących relacji

Danny Williams

Dyrektor zarządzający
PCSpecialist B.V.
Ostatnia aktualizacja: 3 de março de 2021

Aby zapewnić lepszą obsługę, używamy plików cookie. Przeglądaj dalej, jeśli chcesz, lub przeczytaj naszą politykę prywatności tutaj.