Ta strona została opracowana, aby dostarczyć ogólnych informacji na temat określonej kategorii. Aby uzyskać informacje dotyczące poszczególnych produktów, skorzystaj z przycisku pomocy () po prawej stronie konfiguratora.

Zewnętrzny dysk twardy
Zewnętrzny dysk twardy to po prostu dysk twardy zamknięty w trwałej obudowie, który można podłączyć do komputera przez port USB lub FireWire, w zależności od dysku. Zewnętrzny dysk twardy może przynieść wiele korzyści podczas korzystania z komputera, a niektóre z nich obejmują:

  • Dodatkowa pojemność – zewnętrzny dysk twardy zapewnia dodatkową przestrzeń dyskową.
  • Kopia zapasowa – możesz używać zewnętrznego dysku twardego do tworzenia kopii zapasowych ważnych plików, filmów i obrazów.
  • Większa wydajność – w niektórych okolicznościach, na przykład w przypadku wolniejszych dysków twardych, dysk zewnętrzny umożliwia szybszy dostęp do danych niż dysk wewnętrzny komputera.
  • Przenośność – zewnętrzne dyski twarde ułatwiają przenoszenie dużych ilości danych z jednego komputera na drugi.

Więcej informacji na temat dysków twardych znajdziesz na poświęconej im stronie pomocy – kliknij tutaj.