Ta strona została opracowana, aby dostarczyć ogólnych informacji na temat określonej kategorii. Aby uzyskać informacje dotyczące poszczególnych produktów, skorzystaj z przycisku pomocy () po prawej stronie konfiguratora.

RAID
RAID to połączenie dwóch dysków twardych w celu zwiększenia wydajności (RAID 0) lub zwiększenia bezpieczeństwa (RAID 1).

RAID 0: STRIPE

Poziom RAID 0 odnosi się do rozmieszczenia danych na wielu dyskach bez tworzenia zbędnych informacji. Striping może być stosowany w celu zwiększenia wydajności w środowisku wymagającym dużej szybkości operacji na plikach lub szybkości transferu. Niestety striping ma też wadę. Zmniejsza on poziom dostępności danych, ponieważ awaria dysku spowoduje, że cała macierz będzie niedostępna.

Zalety

1. Wyższa wydajność.
2. Nie wiąże się z dodatkowym kosztem – można korzystać z całego miejsca na dyskach.

Wady

Znacznie ograniczona dostępność danych – wszystkie dane są tracone w przypadku awarii jednego z dysków.

RAID 1: MIRROR

Poziom RAID 1 odnosi się do utrzymywania zduplikowanych zestawów wszystkich danych na oddzielnych dyskach. Spośród poziomów RAID poziom 1 zapewnia najwyższą dostępność danych, ponieważ przechowywane są dwie pełne kopie wszystkich informacji. Jeśli jeden z dysków twardych ulegnie awarii, będziesz mieć dokładną kopię wszystkich danych na drugim dysku, co oznacza, że ​​możesz kontynuować pracę bez konieczności odzyskiwania utraconych plików. Można to postrzegać jako stałą, automatyczną kopię zapasową wszystkich danych. Nawet jeśli jeden z dysków twardych ulegnie awarii, możesz użyć drugiego do utworzenia nowej macierzy RAID, więc teoretycznie (chyba że wystąpi przepięcie elektryczne lub oba dyski twarde ulegną awarii jednocześnie) nigdy nie będziesz mieć problemu, gdy pewnego dnia włączysz komputer i okaże się, że dysk twardy uległ awarii, ponieważ zawsze masz kopię zapasową.

Zalety

1. Doskonała dostępność danych.
2. Wyższa wydajność odczytu w porównaniu z pojedynczym dyskiem.

Wady

1. Wysoka cena – wymagane są dwa dyski twarde (jeśli zamówisz 2 x 500 GB, będziesz mieć tylko 500 GB całkowitej przestrzeni dyskowej, a nie 1000 GB).

Podsumowanie

Dla niektórych klientów, np. użytkowników biznesowych, macierz RAID 1 może być bardzo ekonomicznym sposobem tworzenia kopii zapasowych danych jako zabezpieczenie przed awarią pojedynczego dysku twardego. Hobbyści korzystający z RAID 0 zyskają większą szybkość odczytu/zapisu danych na komputerze, a tym samym dodatkową wydajność.

Jednak w przypadku typowego komputera domowego większość klientów woli nie zamawiać konfiguracji macierzy RAID, ponieważ nie chcą ograniczać pojemności danych przy zamawianiu dwóch dysków twardych, ani zwiększać ryzyka utraty danych w przypadku awarii jednego z dysków.

Ważna uwaga

Przy wyborze konfiguracji RAID 1 dla bezpieczeństwa danych zalecamy dalsze wykonywanie oddzielnych kopii zapasowych i niepoleganie wyłącznie na konfiguracji RAID jako kopii zapasowej danych.